Image Alt

ADMEIRE SILVA & ANTON SUNDSTRÖM

Anton deltok på LAGs solidaritetsbrigade til Brasil i 2014. Admeire er fra Brasil. De to møttes mens Anton var på brigade.Studier, jobb och evig kamp i socialismens sak glömmer ingen människorna. Permanenta studier är centralt i klasskamp och slagorden kan höras utöver hela Brasilien speciellt i de sociala rörelser som gemensamt jobbar för en rättvisare framtid.

Teknikk og materiale:

Tusj på duk

Land: