Image Alt

CASA AMARELINHA

Et aktivisthusFor fire år siden flytta fire studenter og LAGere og en gryende-LAGer inn i et gammelt gårdshus på  Ås; det gule huset. Beboernes drøm om å velte kapitalismen, knuse patriarkatet og puste frisk luft ble kollektivets eksistensgrunnlag. Det gule huset ble et samlingspunkt for radikale tanker og aktivisme, kollektiv praksis og levemåte gjennom blant annet fellesøkonomi og dyrking av jorda. I løpet av fire år har det gule huset vært hjem for både hjemkomne og blivende brigadister. Det har vært utflyttinger og innflyttinger, men det grunnleggende ved kollektivet står fast; kun kollektiviteten kan velte kapitalen.

Det gule huset er et LAG-hus. Et slags rotfeste. Et sted LAGere har kommet for å tenke sammen, skape endring og så nye frø. I Latin-Amerika er røtter og frø symbol på motstand blant urfolk og sosiale bevegelser. For der hvor det finnes røtter, tilhørighet til noe kollektivt  «et sted, en by, et lokalsamfunn» finnes det motstand.

Teknikk og materiale:

strikk, søm og perler på svart stoff

Land:
Gruppe: