Image Alt

CEADL, BOLIVIA

Senter for studier av og støtte til lokal utvikling (Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local), samarbeidspartner av LAG i Bolivia.CEADL og LAG bringer Norge og Bolivia sammen for Fred, Rettferdighet og Frihet

CEDAL er en sivilsamfunnsorganisasjon som jobber sammen med andre organisasjoner for å påvirke staten og sivilsamfunnet gjennom menneskerettigheter og demokrati. På denne måten har arbeidet mellom Norge og Bolivia vært veldig viktig: deling av felles drømmer og ideer.

Utvekslingene og det solidariske arbeidet mellom LAG og CEADL er en akkumulert prosess av erfaringer og lærdommer fra ulike organisasjoner, rom og sosiale grupper med felles mål.

Vi menn og kvinner fra Bolivia kjemper for rettferdighet, fred og frihet forankret i våre kulturelle tradisjoner og innfødtes regioner.

Lappen vi har laget, prøver å reflektere virkeligheten i vårt elskede Bolivia og hvordan vi kan kjempe sammen i solidaritet mellom land.

Erfaringene vi har fått gjennom frivillig og solidaritetsarbeid har gitt oss forståelse av ulike perspektiver og virkeligheter. Det har gjort et inntrykk på hjertene våre og tent en flamme som fortsatt brenner. Dette hjelper oss å nå våre felles mål. Det er kameratskapet mellom Norge og Bolivia som jobber for fred, sosial rettferdighet og frihet.

Vi vever solidaritetsnettvek og felles kunnskap på leiting etter fred. Dette er uttrykt i Andes kondoren, en imponerende fugl som representerer den Andinske delen av Bolivia, treet representerer livet og Amazonas, og til sammen reflekterer det hvordan utvekslingene ble gjennomført både i høylandet og øst i landet. Vi har funnet et fellesskap mellom vanskeligheter og mangfold i kampen for de mest vanskeligstilte gjennom utdanning som frigjør.

Vårt fokus er å skape sosiale broderier som globaliserer solidaritet fra sør til nord og fra nord til sør. Vi er et mangfold av mennesker, alle enestående og med en ikke gjentagende verdi. Denne verdien er ledet av innsats og utholdenhet delt av unge mennesker med drømmer og idealer som tar del i kampen. Dette er uttrykt i engasjementet for en frigjørende utdanning til folket. Vi setter alltid pris på viljen og kameratskapet i det frivillige arbeidet.
Styrke til brorskapet og solidaritet og en jallalla* brødre og søstre for sosial rettferdighet.

*Jallalla er et Aymara-Quechua ord som feirer liver gjennom enhet, harmoni og velvære: Det er en anerkjennelse av et felles ønske om å gjennomføre ambisjoner og drømmer.

Teknikk og materiale:

Dukker og figurer sydd på duk.

Land: