Image Alt

CRISTINA STØLE TERKILDSEN OG STEIN TALLERAAS

Christina var på LAGs solidaritetsbrigade til Nicaragua i 1992, Stein var på brigade i 1988 og var med å bygge opp solidaritetsbrigadeprosjektet i LAG.Ti t-skjorter, fra revolusjon i Nicaragua 1979 og jubileum fra 1 til 10 år
T-skjorter: «Nicaragua må overleve», «Con Daniel», «Votá por FSLN». Fra midten av 1980-tallet.
T-skjorter produsert av LAG på 1980-tallet.
T-skjorte: Chile-komiteen «Democracia en el Pais y en la casa», Kvinnekamp i Chile 1983

Teknikk og materiale:

Utklipp fra t-skjorter

Land:
Gruppe: