Image Alt

FRØYA TORVIK

Solidaritetsbrigade i Guatemala 2016, koordinator for solidaritetsbrigadene 2018-2020Til alle med et ydmykt, verdig og rebelsk hjerte.

I Chiapas’ kulde
I en tåkedal
Et møte med rebelsk kjærlighet
mer enn 500 år gammel
Og sann kunnskap
skjult i kolonialismens galskap

I deres ord
I deres verdighet
Erindringer om et flerhodet monster
mor til all ondskap
Opprør mot ignoranse
stødig kamp til siste skanse

I Guatemalas varme hjem
I et blødende sår
Er alle barn av samme historie
må den ikke bli glemt
Over landet ligger en skygge
sannheten må vi trygge

I deres ydmykhet
I deres tøffe blikk
Enighet om kamp
mellom mais og bønner
Ordet sprer seg som frø
for friheten skal vi dø

I Honduras’ råskap
I Utopias drømmer
Ekte glede
med knyttede never
Overlevende på tross av slag
mot makta går vi i lag

I deres ærlighet
I deres tårer
Finnes det håp
Møtes vi halvveis
overalt ved flammen
sterkest er vi sammen

I våre hjerter
I en annen verden
Er du og meg like
Viktigere enn vitenskapen, er fantasien
Omkring hvor vannet renner
styrkes jordens skadde grender

I vårt håp
I dansens rytme
Et samlet rop
Merker dere det ikke?
Overalt blomstrer små spirer av revolusjon

Teknikk og materiale:

Broderi på bomulsstoff