Image Alt

GRETHE KVIST & HILDE KÅSTAD

Solidaritetsbrigade i Nicaragua 1988En hel hær mot analfabetisme – frigjøring fra uvitenhet.

Det var en underlig hær som dro ut. Soldatene var helt ned til 14 år, jenter og gutter om hverandre. Våpnene de bar var en ABC, blyanter og skrivepapir. Fienden var Nicaraguas omfattende analfabetisme.

Da Sandinistfronten vant krigen mot Somoza og Nasjonalgarden, den 19.juli 1979, overtok de et land fullstendig i ruiner. Annenhver nicaraguaner kunne verken lese eller skrive, og i noen områder var analfabetismen på over 80 %. I det nye samfunnet som sandinistene ville bygge, var det viktig at innbyggerne kunne lese, både aviser, bøker og skriv fra myndighetene. FSLN gjennomførte i 1980 en nasjonal alfabetiseringskampanje. Det ble utarbeidet et enkelt undervisningsopplegg, bl.a. ble det brukt fyrstikkesker for å lage alfabettavle (se bilde). All ungdom over 14 år ble oppfordret til å melde seg til tjeneste i 5 måneder som deltakere i Folkets Alfabetiseringshær. Lastebiler med ungdom og voksne ble kjørt ut på landsbygden for å undervise. I følge UNESCO, FN`s organisasjon for kultur, vitenskap og utdanning, ble analfabetismen i Nicaragua redusert fra over 50 % til 13 % i løpet av denne kampanjen. Samtidig ble dette starten på en omfattende utbygging av skolesystemet i landet.

Når vi var på kaffeplukkingsbrigade i Los Alpes i 1988 ble vi innlosjert på skolen i landsbygden. Skolen holdt stengt når kaffen skulle høstes inn. Skolebygningen var konstruert med murgulv, halvhøye murvegger med nettinggjerde og blikktak. Skolen var en av de fineste byggene i Los Alpes. Innbyggerne der var stolt av skolen sin. Store deler av året var det undervisning for barna på formiddagen og for de voksne på ettermiddagen. I mange familier var barn og foreldre på samme klassetrinn.

Latin-amerikagruppen har bidratt med bygging av mange skoler på landsbygden i Nicaragua.

Teknikk og materiale:

Stoff med påsydde elementer

Land:
Gruppe: