Henrikke Ellingsen

Historien om Joanna. Hun er 32 år og bor i Polen når hun svelger en abortpille som er smuglet inn i landet ulovlig.
To uker etter ringer hun psykiateren sin for å snakke om aborten. Hun har så sterk angst. Hun tror hun snakker i et trygt rom.
Så kommer politiet på døren, med ambulansearbeidere. Joanna blir tatt med til et sykehus hvor hun blir beordret til å kle av seg, sette seg på huk og hoste.
dehumanisering
kriminialisering
av kvinnekropp
I 2023 trapper polske myndigheter opp kampen mot kvinner som tar abort. Abort er forbudt i store deler av USA, og nå diskuterer den russiske Dumaen om abort skal delvis eller helt forbys. I Polen er forskere nær ved å utvikle en test som kan avsløre om kvinner har tatt en abortpille. I USA kan myndighetene få tak i meldinger og søkelogger hvis de mistenker abort. Meldinger mellom mødre og døtre har blitt brukt som bevis mot den som har tatt en abort.
Kvinner over hele verden mister frihet. Ikke i noe land kan vi være trygg på at vi ikke vil vende tilbake til patriarkatet.
Kampen fortsetter
Land:
Gruppe: