Image Alt

KRISTINE VATLAND

Solidaritetsbrigade Guatemala 2019Den feministiske kampen kjempes av mange forskjellige folk forskjellige steder i verden, med utgangspunkt i ulike kvinners og andre feministers livserfaring og oppfatning av kampen. Dette mangfoldet er en rikdom. I denne digitale utstillinga presenterer vi noen stemmer fra den mangfoldige feminismen vi møtte i Latin-Amerika i 2019. Bevisste på at dette kun er et lite utvalg av stemmer og ansikter, og at de er fremstilt av oss, håper vi likevel å kunne utfordre og vekke noen nye tanker om hva feminisme er og kan være.

Vi kan aldri helt forstå hvordan ulike undertrykkende strukturer oppleves av andre med en annen hudfarge, en annen seksuell preferanse, fra en annen sosial klasse, eller fra en annen geografi, men vi kan forsøke å forstå hverandre litt bedre. Basert på solidaritet og verdien av mangfold, kan vi skape en felles motstandsfront mot volden og undertrykkelsen. Vi har alt å tape på å kjefte på eller prøve å heve oss over hverandre, definere hvem som er den beste feministen. De som derimot tjener på det, er de samme som sitter i sine privilegerte posisjoner, støttet av de strukturene vi må knuse.

Vi tror vi trenger en feminisme for de mange, ikke for de få, en fargerik, mangfoldig og åpen feminisme. Feministiskerom.no er et lite bidrag for å bygge broer og bånd av solidaritet og motstand, og vi håper utstillingen vil fortsette å vokse med fremtidige brigader.

Teknikk og materiale:

Stoff med brodert mønster fra Guatemala og broderte bokstaver