LINE SANNEMay I Sit here For A While?

Med en bit av et sengetøy har kunstneren Line Sanne delt litt av hennes historie og kunstverk på Karsløya i Troms med lappeteppet. Som en del av Karlsøyas prosjekt om stedsbasert kunst utforforsket Line Sanne et området Sandvika på øya over tid. Gjennom tilstedeværelse og observasjon ble hun oppmerksom på hvordan omgivelsene påvirket hennes sanser og indre stemning. Ut i fra stedsanalyse har hun arbeidet med begrepene trygghet og beskyttelse. Sanne har merket ut steder i kollene ved å grave ut mose, torv, sand og jord og på denne måten skilt ut tre felt fra omgivelsene. Disse feltene er ment som sitteplasser/møteplasser som betrakteren kan entre, sette seg ned og forhåpentligvis oppleve en følelse av trygghet og være beskyttet. Et trygt sted for å sette seg ned en stund i møte med en fremmed plass eller kanskje i møte med et fremmed menneske.