Image Alt

MADS PÅLSRUD

På besøk hos MST og LAGs brigader høsten 2014, blant annet i bosetninger i delstaten MaranhãoI 2014 var jeg og mannen min Bård og besøkte Ingrid i Brasil, en av brigadekoordinatorene fra LAG på den tiden. Vi var så heldige å bli invitert med på opplegget til brigaden fra Norge som var der borte. I en uke fikk vi være med rundt i ulike MST bosetninger, bodde med lokale og fikk høre deres historier. Og ikke minst lære av dem.

Jeg fikk se hvordan MST jobber med radikal samfunnsendring, med jordreform, fattigdom, agroøkologisk jordbruk, bygging av fellesskap, etablering og drift av kooperativer og mere til. Og ikke minst hvordan de jobber med skolering i alt dette.

Som et minne kjøpte jeg meg en t-skjorte på MST-skolen Escola Nacional Florian Fernandes utenfor Sao Paulo. Den har en grafisk illustrasjon av en rød og en svart neve som holder hverandre. For meg ble den et hverdagssymbol for å huske at jeg er i de samme kampene som de som kjempes hver dag på andre siden av kloden. Nå begynner den å bli veldig utslitt, men de samme nevene er nå brodert på denne lappen.

MST og mange andre Latin-amerikanske organisasjoner knytter sammen kampen mot sosial urettferdighet og kapitalisme med en miljøaktivisme og det å bygge samfunn hvor vi lever i pakt med naturen på mer helhetlige måter. Det er noe å lære av.

Teknikk og materiale:

Broderi på linstoff

Land:
Gruppe: