Image Alt

MARI BEITNES

Solidaritetsbrigade i Guatemala i 2016Denne lappen er en hyllest til alle lokalradioer rundt om kring som formidler informasjon og historier fra bakkenivå, og som ikke lar seg skremme og sensureres av politiske og økonomiske krefter. Under vårt brigadeopphold våren 2016 var vi så heldige å få besøke mange slike lokalradioer, i både Mexico, Guatemala og Honduras drevet på frivillig basis i folkets tjeneste. Når de fleste store informasjonskanalene eies av elitene, og stort sett formidler elitenes interesser – hvilket er normalen heller enn unntaket i Mellom-Amerika – blir uavhengige informasjonskanaler desto viktigere. De uavhengige journalistene blir frontlinjesoldater i kampen om sannheten og definisjonsmakten, og ofte kjemper de dessverre med livet som innsats. Møtet med alle disse lokalradioene og deres journalister var så inspirerende og dermed mye av grunnen til at vi brukte mye tid under og etter brigaden på å lage radioreportasjer som ble sendt på vår egen RadiOrakel her hjemme. Que vivan las radios comunitarias!