Image Alt

MARIANNE GULLI & FRØYA TORVIK

Koordinatorer for solidaritetsbrigade 2019-2020«Denne kampen skal vi ta»

– Koordinators sammendrag av tre brigader i Chiapas, Guatemala, Honduras, Colombia og Norge (2019-2020)

Leses/ropes/danses til «un violador en tu camino» av Las Tesis

Kapitalismen er en hersker
Som tvinger oss i kne
Gjør oss til slaver
Av et liv i lidelse

Patriarkatet er en dommer
Som straffer våre liv
Og straffen som vi får
Er å aldri være fri

Fri fra kvinnedrap
Fri fra straffefrihet
Fri fra overgrep
Fri fra mindreverdighet

Men vi står sammen, vi er mange vi er sterke, vi skal bli frie (*2)

Denne kampen vil blir hard
Men den kampen skal vi ta (*2)

Vi tar eliten
Patriarkatet
Kapitalen
Og staten

El estado opresor es un macho violador
El estado opresor es un macho violador

Denne kampen vil bli hard
Men den kampen skal vi ta (*2)

Så vi skal kjempe
For oss og alle
Og ikke falle for konformiteten
For bare da
Når vi er sterke
Vil de som bygger opp bli majoriteten

Denne kampen vil bli hard
Men den kampen skal vi ta (*2)

Teknikk og materiale:

Broderi på grønt skjerf

Tema: