MURHAF FARES

Deltaker på workshop med LAG og Masahat under Oslo World 2021 på Kunstplass. Styremedlem i Masahat, fra Syria.“…. Rettferdighet selv om verden kollapser”                                       العدل ولو انهار العالم…     

Et utsagn skrevet av den syriske forfatteren Yassin al-Haj Saleh, setningen betyr “ Rettferdighet selv om verden kollapser…” Det viser at det syriske folket har rett til å kreve frihet og rettferdighet mot et diktatur uansett om hva konsekvenser kan være.                 

Teknikk og materiale:

Søm på gammelt putevar