SIGRID HØEG

Solidaritetsbrigade Colombia 2018Solidaritet, sosialisme og søsterskap

Uten feminisme ingen sosialisme, uten solidaritet ingen søsterskap, uten solidaritet ingen sosialisme. Gjennom disse tre ordene har jeg lært å kjenne LAG, jeg har lært å kjenne mine søstre og kamerater i kampen og lært hva solidaritet er. En lang reise i Latin-Amerika sammen med andre har lært meg så masse. Denne lappen er dedikert til reisen vi tar sammen når vi våger å gå utenfor oss selv å kjempe sammen med andre. Når vi våger å bli berørt og forsøke å forstå andres situasjon. Når vi våger å kjempe for noe som kan kjennes så lang unna og så fjernt som er rettferdig samfunn.

Teknikk og materiale:

Brodert tekst på del av gammel t-skjorte

Land:
Gruppe:
Tema: