SONIA BUSTOS

LAG-medlem70-tallet var kjennetegnet av flere historiske hendelser. Blant disse en rekke statskupp i den sørligste del av Latin-Amerika, forfølgelse, undertrykkelse og folket som måtte i eksil var en konsekvens av dette. Det internasjonale kvinneåret i 1975 og FNs internasjonale barneår i 1979.

NRK hadde i 1979 stor suksess med Jul i Skomakergata, en TV-serie for barn med julekalender om barns rettigheter. Både skomakeren og Jon Blund var populære og bildet av Jon Blund preget mange hjem. TV-serien bidro til større bevissthet om barnerettigheter og FNs barnekonvensjonen.

Bilde av en lekende, liten gutt som ser ut til å møte livet trygt og glad. Blomstene, vesken og fredsduen forsterker dette inntrykket. Bildet prydet et barnerom i et hjem der en mor bodde med sine to småjenter. De kom som flyktninger julen 1979. På veien hjem fra barnehagen- en mor, en liten baby i barnevognen og en 3-åring går av T-banen på Kringsjå. De bor i studentbyen. 3-åringen ser utover blokkene, holder mor i hånden og spør “når skal vi hjem?” Moren tar barnet opp og holder det tett inntil seg trøstende. Hun peker mot 5`er blokken. “Der bor vi nå” 3-åringen insisterer “men når skal vi hjem?”

Bildet speiler hvordan hverdagen til barn skal være. Virkeligheten var og er annerledes. Sosial ulikhet har preget livet til de unge nasjoner i Latin-Amerika fra kolonitiden til dannelse av republikker. Folket kjemper for politisk og økonomisk uavhengighet noe som har ført til undertrykkelse og forfølgelse av befolkningen, samt utarming av naturressursene.

Fredsduen av Pablo Picasso symboliserte fred og kampen for retten til et verdig og selvstendig liv. Bildet ble uttrykt på forskjellige måter. Budskapet er fremdeles det samme.

Teknikk og materiale:

Ulike påsydde elementer på striesekk

Land: