Image Alt

SVEINUNG BRANDSØY

Tidligere medlem av Brigadestyret i LAG«Solidaritet – Næring som skaper rettferdighet».

En plante trenger konstant næring. Vann, gjødsel, sol og regn gir denne næringen, som sørger for at røttene får strekke seg, planten vokse og bladene spire.

I Latin Amerika er bønder, urfolk og menneskerettighetsforkjempere spesielt sårbare for vold fra ikke-statlige aktører i sin kamp for rettigheter som tas for gitt i Norge.

I likhet med treet som får spire av næringen, er solidaritet næringen til rettferdighet for urfolk og bønder i Latin Amerika. For å oppnå samfunn i fredelig sameksistens må land, organisasjoner og aktivister samarbeide, og ikke minst støtte opp om de organisasjonene som til daglig arbeider for å sikre urfolks og bønders rettigheter.

Latin-Amerikagruppene viser solidaritet via støtte til partnerorganisasjoner og solidaritetsbrigader i Latin Amerika.

Teknikk og materiale:

Hvitt linstoff med påsydde elementer og ord.

Land:
Gruppe: