Image Alt

UNNI FJELLHEIM

Vytnesjæjja /båatsoegujne – reineier og samiskkulturbærer tilhørende Gåebrien SijteVoedthmïele er laget av mykt, men kraftig bomullsgarn i farger fra naturens elementer. Båndet er laget etter samme teknikk som vi legger skoband, voedtegh. Det er en form for fingerveving.

Motivet krysser i den del som er lagt etter kvinnens band. Kors er et tegn som et symbol for å be om at det en skal gjøre skal gå bra. Korset er et symbol som gjøres med hendene for å be om lov og om forlatelse for å forsyne seg av naturgavene.

Vi er gitt et liv i lånt hellig landskap, Eatneme – Moder jord, her vi søker å forstå hennes lune, respektere henne og ikke ta for oss i overflod.

‘Voedthmïele’ er sterke band etter modell voedtegh ‘Åarjel’, ‘sørsamers skoband’ for ham og henne. De er spleiset sammen, som symboliserer solidariteten urfolk mellom fra sørlig til nordlig halvkule, for samhold for moder jord for et hellig rent landskap bestående av alle jordas element. Voedthmïele er lagt i tykt og mykt godt bomullsgarn i klare farger, som symboliserer alle jordas elementer, igjennom fargene rød, gul, grønn og blå, som er urfolks felles farger.

Jeg har gjort disse for inspirasjon til å vokte bissie vaerieh – helliglandskap og etter inspirasjon fra levd liv i kampen for å holde økosystemer hele for vårt grunnfundament båatsoe, livet med og av reinen. For vårt liv i sirkelen her, hvor kreativitet og skaperglede er basert på levd erfaring, varighet – gjenbruk og å høste i årets sirkler.

Voedthmïele kom til i nåtid, som symbol for å gi kraft til å holde i hop og beskytte mot inntrång i ei tid hvor usunne ytre interesser vil søke å sære på flere vis.

Teknikk og materiale:

Voedthmïele er laget av mykt, men kraftig bomullsgarn i farger fra naturens elementer.

Land:
Gruppe: