Land/Gruppe/Tema

Deltaker på LAGs gårdsprosjekt våren 2021 og tur til Repparfjord høsten 2021.