Land/Gruppe/Tema

Deltaker på workshop med LAG og Masahat under Oslo World 2021 på Kunstplass.